ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Korupcijos prevencija

Anketa apie korupcijos prevencijos priemonių vykdytojus/atsakingus asmenis

anketa

1. Elektrėnų sav. korupcijos prevencijos 2016-2018 m. programa
 

2. Elektrėnų sanatorinės mokyklos korupcijos prevencijos 2013-2015 m. programa

 
3. Elektrėnų sanatorinės mokyklos korupcijos prevencijos 2013-2015 m. programos įgyvendinimo priemonių planas
 
4. Elektrėnų sav. korupcijos prevencijos 2012-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos lentelė

5. Nacionalinės kovos su korupcija 2011-2014 metų programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo rezultatai

 
Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.
 
Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.
 
Elektrėnų sanatorinės mokyklos direktorės 2012 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 1V-110 korupcijos prevencijos ir kontrolės mokyklos viduje funkcijas pavesta atlikti vyr.mokytojai Emilijai Bujienei.
 
Informaciją apie korupcijos atvejus galima pranešti:
  • Paštu, Elektrėnų sanatorinės mokyklos vyr.mokytojai Emilijai Bujienei, Geibonių km., LT-26129, Elektrėnų sen., Elektrėnų sav.
  • Elektroniniu paštu   sanat.mokykla@gmail.com  arba skambinti telefonu (8 528) 39 657.
 
Apie korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:
  • Raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilius.
  • Visą parą veikiančiu "karštosios linijos" telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis).
  • Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

 

Elektrėnų sanatorinės mokyklos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo, vertinimo išvados:
1. 2011 m. – isvada.doc
2. 2012 m. – isvada.doc
3. 2013 m. – isvada.doc
4. 2014 m. – isvada.doc
5. 2015 m. – isvada.doc
6. 2016 m. – rastas.doc
7. 2017 m. – rastas.doc