ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Vizija, misija

Misija: 

Užtikrinti švietimo tęstinumą, teikti kokybišką ugdymą sergantiems vaikams, besigydantiems sanatorijoje.

Vykdyti gydymo įstaigoje esančių vaikų mokymą, grįsti ugdymą moderniomis didaktikomis, vykdyti kasdieninę vaikų priežiūrą, organizuoti laisvalaikio užimtumą tenkinant jų poreikius ir polinkius, padėti jiems adaptuotis naujoje bendruomenėje.

Vizija:

Užtikrintas ugdymo tęstinumas, atsižvelgiant į ugdytinių sveikatos būklę, žinias, gebėjimus ir poreikius, taikant įvairias mokymo formas.

Besigydantiems sanatorijoje mokiniams organizuotas laisvalaikio užimtumas pagal jų poreikius ir polinkius, taikant klimatoterapiją ir sveikos gyvensenos įpročius.

Mokykla formuojama kaip atviras kultūros židinys, sveikos gyvensenos centras, kuriamos mokyklos tradicijos, materialinė bazė, kuri atitiks technologijų pažangą.

Vertybės:

sąžiningumas, pagarba ir pagalba vieni kitiems, kūrybiškumas.