ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Uždaviniai

UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS

 • Vykdyti ugdymo tęstinumą besigydantiems mokiniams;
 • Teikti mokiniams kokybišką pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą;
 • Tenkinti mokinių pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius;
 • Teikti mokiniams reikiamą pagalbą;
 • Užtikrinti sveiką ir saugią mokymo (-si) aplinką.
 • Ugdyti tautinę savimonę, pilietiškumą;

PRIORITETAI

 • Ugdymo proceso kokybės gerinimas pasitelkiant aktyvuosius mokymo metodus
 • Mokinių socialinio ir pilietinio brandumo ugdymas
 • Gerosios patirties sklaida pedagogų tarpe
 • Sveikos gyvensenos programos vykdymas
 • Mokyklinės materialinės bazės gerinimas