ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Veiklos grupės

MOKYKLOS VEIKLOS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ

 

Tikslas – atlikti mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

Uždaviniai:

1. Numatyti mokyklos veiklos tobulinimo perspektyvą.

2. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos mokyklos veiklos kokybę.

3. Teikti mokyklos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų mokyklos veiklos sričių kokybę.

 

Pirmininkas – Jonas Žakevičius, auklėtojas metodininkas;

Nariai:

Vitalija Kubilienė, mokytoja metodininkė;

Silva Medžiūnienė, vyriausioji mokytoja;

Tatjana Morozovienė, vyriausioji auklėtoja, vyriausioji mokytoja.

(2013 m. birželio 26 d. mokyklos mokytojų posėdžio protokolas Nr. 17V-19)

 

 

MOKYKLOS SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO GRUPĖ

 

Tikslas – Kurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką, kurios pagrindinė vertybė – geri mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai.

Uždaviniai:

1. Garantuoti tinkamą vaikų sveikatos stiprinimo politiką mokyklos lygmeniu tai yra suaktyvinus iniciatyvinės grupės veiklą, užtikrinti visos bendruomenės narių atsakingą požiūrį į šią veiklą.

2. Sveiką gyvenseną integruoti į visus dėstomus mokomuosius dalykus.

3. Suformuoti dorines nuostatas, saugančias nuo žalingų įpročių (narkotinių medžiagų vartojimo, rūkymo, alkoholio ir kt.).

 

Pirmininkė – Nijolė Janonienė, vyriausioji auklėtoja, vyriausioji mokytoja;

Nariai:

Roma Narvydienė, vyriausioji auklėtoja, mokytoja;

JonasŽakevičius, auklėtojas metodininkas.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-09-06