ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Komisijos

 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Tikslas – užtikrinti saugią, jaukią, darnią aplinką mokykloje.
 
Uždaviniai:

1. Rūpintis psichologiškai ir fiziškai saugios bei sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimu mokykloje.

2. Nagrinėti ir aptarti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi ir švietimo pagalbos teikimo klausimus.

3. Analizuoti ir organizuoti prevencijos, sveikatos stiprinimo programų įgyvendinimą mokykloje.

 

Pirmininkė – Roma Narvydienė, vyriausioji auklėtoja, mokytoja;

Nariai:

Asta Lauciuvienė, specialioji pedagogė (posėdžių sekretorė);

Daiva Balčėnienė, mokytoja ekspertė;

Bronislava Kurmilavičienė, vyriausioji mokytoja;

Marija Vaičiūnienė, mokyklos direktorė.

 

 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NURAŠYMO KOMISIJA

 

Pirmininkė – Tatjana Morozovienė, vyriausioji auklėtoja, vyriausioji mokytoja;

Nariai:

Jelena Lapina, vyriausioji auklėtoja, mokytoja;

Jūratė Mickevičienė, vyriausioji buhalterė;

Aldona Sabaliauskienė, vyriausioji auklėtoja.

 

Materialiai atsakingi:

Jurgita Marcinkevičienė, bibliotekininkė;

Vytautas Rafanavičius, ūkvedys.

 

(2012 m. birželio 13 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1V-113)

 

 

 

MOKYKLOS DOKUMENTŲ EKSPERTŲ KOMISIJA (DEK)

 

Pirmininkė – Marija Vaičiūneinė, mokyklos direktorė;

Nariai:

Jurgita Marcinkevičienė, sekretorė-archyvarė (posėdžių sekretorė);

Silva Medžiūnienė, vyriausioji mokytoja;

Jūratė Mickevičienė, vyriausioji buhalterė.

 

(2013 m. gruodžio 30 d. direktoriaus įsakymas Nr. 1V-170)

 

 

Informacija atnaujinta 2016-09-27