ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Priėmimas

Mes džiaugiamės, kad Jūs pasirinkote VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninę.

Gydymosi laikotarpiu mokymą tęsite Elektrėnų sanatorinėje mokykloje.

 

Užtikrinant mokinių ugdymą pagal pradinio, pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo šveitimo programas, būtina:

*Pasirašyti mokymo-auklėjimo sutartį (neatsižvelgiant ar vaikas lieka su tėvų (globėjų, rūpintojų) ar vienas). Tai galima atlikti gydomojo korpuso III a., registruojantis pas auklėtojus arba atėjus į mokyklą.

Vaikams, kuriems yra suėję 14 m. mokymo sutartį gali pasirašyti patys, tačiau atkreipiame tėvų dėmesį, kad 11 – 12 klasių mokiniai pildo priedą prie sutarties (pasirinktų mokomųjų dalykų planą), kurį pasirašo tėvai patvirtindami vaiko mokomųjų dalykų pasirinkimą.

*Su savimi turėti vaiko gimimo liudijimą.

*pagal galimybę atsivežti pažymą iš mokyklos apie Jūsų mokymosi pasiekimus ir individualų ugdymo planą.. 

 

 

Atvykstant gydytis reikalingi dokumentai:

*Teritorinės ligonių kasos pažyma, patvirtinanti teisę į kompensaciją už medicininę reabilitacija;

*Medicininė forma F-027 – gydytojo nukreipimas;

*Kompensuojamų vaistų knygelė;

*Pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Išankstinė registracija vykdoma telefonais:

*(8 528)  58  375, (8 528)  58  389,

*nemokama linija (8 800)  00  656,

*vaikų skyrius – (8 528)  22  279.

Atvykstantiems gydytis savo lėšomis pageidautina turėti medicininę formą F-027, kompensuojamų vaistų knygelę, būtinas pasas arba kitas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

 

 

Laisvu nuo gydymo ir mokymo laiku organizuojamas mokinių užimtumas skatinant mąstyti, stebėti juos supantį pasaulį, pažinti savos tėvynės tradicijas, papročius, lavinant jų polinkius, poreikius, sveikos gyvensenos įgūdžius.