ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Pedagogai

???????????????????????????????     

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Kada ir kokią mokymo įstaigą baigė, suteikta kvalifikacija (specialybė)

Dėstomas dalykas/pareigybė

Kvalifikacinė kategorija

1

2

3

4

5

6

1.

Daiva Balčėnienė

Aukštasis universitetinis

1986 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis insititutas, lietuvių kalbos ir literaturos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytojo kvalifikacija.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. ir literatūros mokytojo eksperto

2.

Emilija Bujienė

Aukštasis universitetinis

1982 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, istorijos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos istorijos ir visuomenės mokslo mokytojo kvalifikacija.

 

2006 m. Šiaulių universitetas, pedagogikos iniversitetinių II pakopos edukologijos krypties ekonomikos ir verslo pagrindų programa. Mokytojo profesinė kvalifikacija.

Istorija, Geografija,

Ekonomika,

Pilietinis ugdymas

Istorijos ir geografijos vyr. mokytojo

3.

Olga Chvorostova

Aukštasis universitetinis

2002 m. Klaipėdos universitetas, specialiųjų profesinių II pakopos studijų pagal edukologijos studijų krypties dalyko didaktikos specializuota etikos pedagogikos programa. Mokytojo profesinė kvalifikacija.

Dorinis ugdymas (etika)

Etikos mokytojo metodininko

4.

Nijolė Janonienė

Aukštasis universitetinis

1980 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės kursas. Vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos kvalifikacija.

Biologija

Biologijos vyr. mokytojo

Auklėtojo

Vyr. auklėtojo

5.

Ieva Kriaučiūnaitė

Aukštasis neuniversitetinis

2013 m. Vilniaus kolegija, koleginių studijų edukologijos studijų krypties pradinio ugdymo pedagogikos programa, priešmokiklinio ugdymo pedagogikos specializacija. Edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, mokytojo kvalifikacija.

Pradinių klasių mokytoja

Mokytojo

6.

Vitalija Kubilienė

Aukštasis universitetinis

1980 m. Kauno A.Sniečkaus politechnikos institutas, cheminės rišamųjų medžiagų technologijos specialybės kursas. Inžinieriaus chemiko technologo kvalifikacija.

 

2000 m. Vilniaus universitetas, specialiųjų profesinių studijų chemijos programa. Mokytojo kvalifikacija.

 

2001 m. Vilniaus universitetas, specialiųjų profesinių studijų fiikos studijų krypties fizikos programa. Mokytojo profesinė kvalifikacija.

Chemija,

fizika

Chemijos mokytojo metodininko

 

Fizikos mokytojo metodininko

7.

Bronė Kurmilavičienė

Aukštasis universitetinis

1985 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, matematikos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos matematikos mokytojos kvalifikacija.

Matematika

Matematikos vyr. mokytojo

8.

Jelena Lapina

Aukštasis universitetinis

1982 m. Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, fizikos specialybės kursas. Fizikos dėstytojo kvalifikacija.

Fizika, matematika

Mokytojo

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

9.

Asta Lauciuvienė

Aukštasis universitetinis

1990 m. Šiaulių pedagoginis institutas, defektologijos (oligofrenopedagogikos su logopedija) specialybės kursas. Pagalbinės mokyklos mokytojos ir logopedės ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogės kvalifikacija.

Spec.pedagogė

Spec. pedagogo logopedo metodininko

10.

Jurgita Markevičienė

Aukštesnysis

2005 m. Elektrėnų profesinio mokymo centras, sekretoriaus mokymo programa. Sekretoriaus kvalifikacija.

Bibliotekininkė

11.

Silva Medžiūnienė

Aukštasis universitetinis

1982 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, lietuvių kalbos ir literatūros specialybės kursas. Vidurinės mokyklos lietuvių k. ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

Lietuvių kalba ir literatūra

Lietuvių k. ir literatūros vyr. mokytojo

12.

Tatjana Morozovienė

Aukštasis universitetinis

1987 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis insititutas, rusų kalbos ir literatūros nacionalinėje mokykloje specialybės kursas. Vidurinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija.

Rusų kalba

Vyr. mokytojo

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

13.

Roma Narvydienė

Aukštasis universitetinis

1987 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis insititutas, biologijos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos biologijos mokytojos kvalifikacija.

Gamta

Mokytojo

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

14.

Danguolė Naujalienė

Aukštasis universitetinis

1981 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, prancūzų kalbos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos prancūzų kalbos mokytojos kvalifikacija.

Prancūzų kalba

Mokytojo

Auklėtoja

Vyr. auklėtoja

15.

Rita Ižganaitytė-Paliokienė

Aukštasis universitetinis

1988 m. Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, romanų-germanų kalbų ir literatūros specialybės kursas. Filologo, vokiečių kalbos dėstytojo kvalifikacija.

Anglų kalba,

Vokiečių kalba

Anglų kalbos vyr. mokytojo

 

Vokiečių kalbos vyr. mokytojo

16.

Ana Popok

Aukštasis universitetinis

2013 m. Vilniaus dailės akademija, keramikos bakalauro studijų programa. Dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Neformalus ugdymas

Mokytojo

17.

Edita Ragauskienė

Aukštasis universitetinis

1994 m. Vilniaus pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas. Pradinių klasių mokytojos kvalifikacija.

Neformalus ugdymas

Mokytojo

18.

Aldona Sabaliauskienė

Aukštasis universitetinis

1987 m. Vilniaus Tautų draugystės ordino valstybinis pedagoginis insititutas, matematikos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos matematikos mokytojos kvalifikacija.

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo

19.

Ramūnas Saliuta

Aukštasis universitetinis

2011 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, informatikos studijų programa. Informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija.

Informacinės technologijos

Mokytojo

20.

Valdas Strasevičius

Aukštasis universitetinis

1983 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybės kursas. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Pradinių klasių mokytojas

Mokytojo

21.

Marija Vaičiūnienė

Aukštasis universitetinis

1971 m. Vilniaus valstybinis pedagoginis institutas, anglų kalbos specialybės kursas. Vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojos kvalifikacija.

Anglų kalba

Anglų kalbos mokytojo metodininko

22.

Jonas Žakevičius

Aukštasis universitetinis

1981 m. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, piešimo, braižybos ir darbų specialybės kursas. Piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikacija.

Dailės mokytojas

Auklėtojas

Vyr. mokytojo

Auklėtojo metodininko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017-09-15