ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Administracija

direktore

Mokyklos direktorė Marija Vaičiūnienė

III vadybinė kategorija

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Tel.: (8  528)  39  657

El.paštas: direktore@esm.lt, sanat.mokykla@gmail.com

GYVENIMO APRAŠYMAS

Gimė sausio 19 d. Prienuose.

1955-1967 m. mokėsi Alytaus rajono Punios vidurinėje mokykloje (dabar Alytaus rajono Punios mokykla – daugiafunkcinis centras).

1967-1971 m. studijavo VVPI, užsienio kalbų fakultete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas), baigė anglų kalbos specialybės kursą ir įgijo vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojo kvalifikaciją.

1971-1973 m. dirbo Kapsuko rajono Sasnavos vidurinėje mokykloje, direktoriaus pavaduotoja.

1973-1987 m. – Kauno rajono švietimo skyrius, direktoriaus pavaduotoja.

1986-1998 m. – Trakų rajono Elektrėnų II vidurinė mokykla, direktoriaus pavaduotoja mokymo, auklėjimo reikalams.

1997 m. iki dabar Elektrėnų sanatorinė pagrindinė mokykla, direktorė.

2004 m. suteikta anglų kalbos mokytojos metodininkės kvalifikacinė kategorija.

2005-2007 m. Vilniaus apskrities viršininko administracijos mokyklų pedagogų metodinės tarybos narė.

2008 m. Šiaulių universitetas Testinių studijų institutas „Mokyklos vadybos pagrindai“ (200 val. kvalifikacijos tobulinimo kursai).

Kvalifikacija (per paskutinius 3 darbo metus)

1. Tobulino komandinio darbo kompetenciją:

– Lietuvos švietimo profesinės sąjungos sertifikatas Nr. 07-2013-7341 „Lyderystės įrankiai, efektyvi komunikacija“;

– Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pažymėjimas Nr. SK-91 „Mokinių motyvacija, gebėjimų ugdymas“;

– Kauno rajono švietimo centro pažymėjimas Nr. 70166 „Mokinių motyvavimas“;

– Lietuvos vaikų ir jaunimo centro pažyma Nr. (1.28)-V2-288 apie dalyvavimą konferencijoje „Švietimas tvariam vystymuisi ugdant pasaulio pilietį“;

– EPNoSL konferencija „School Leadership“.

2. Tobulino komunikavimo kompetenciją:

– Kauno apskrities viršininko administracijos socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento, Kauno V.Tumėnienės vaikų reabilitacijos centro mokyklos pažymėjimas „Papildomo ugdymo galimybės gydymo įstaigų mokyklose“;

– Lietuvos švietimo profesinės sąjungos sertifikatas Nr. 07-2013-7341 „Lyderystės įrankiai, efektyvi komunikacija“;

– Oxford Professional Development konferencija „Mokome ir mokomės komunikuoti“;

– Lietuvos edukologijos universiteto profesinių kompetencijų tobulinimo instituto pažymėjimas Nr. PK9-1357 „Potencialo atskleidimas“;

– Mokyklų tobulinimo centro pažymėjimas Nr. 1782 „Nacionalinis švietimo lyderystės forumas 2014“;

– Panevėžio rajono švietimo centro pažymėjimas Nr. 2944 „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“;

– Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pažyma Nr. 1P-199 apie dalyvavimą paskaitoje „Sutrikusios regos mokinių ugdymas“.

Skaitytas pranešimas tarptautinėje mokytojų konferencijoje „Projektiniai mokinių darbai“. Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2014-05-16 raštas Nr. D3-124 (1.8) „Dėl skaitymų pranešimų“.

3. Tobulino pokyčių įgyvendinimo kompetenciją:

– Vilniaus apskrities viršininko administracijos švietimo centro pažymėjimas „Projektų rašymas mokyklų tobulinimo procese“;

– Kauno rajono švietimo centro pažymėjimas Nr. 53429 „Ugdymo raidos tendencijos ir naujoviški mokymo metodai“;

– Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pažymėjimas Nr. SK-705 „Geros mokyklos koncepcija“;

– Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centro pažymėjimas Nr. SK-0775 „Ugdymo metodai ir integraciniai ryšiai“;

– Mažeikių švietimo centro pažymėjimas Nr. 2646 „Modernių ugdymo aplinkų kūrimo patirtis Latvijos bendrojo lavinimo mokyklose“;

– Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo centro pažymėjimas Nr. 015349 „Projektiniai mokinių darbai“;

– Panevėžio rajono švietimo centro pažymėjimas Nr. 2944 „Nuodugnus mokymasis: paprasta naujovė, galinti keisti mokymą“;

– Kauno pedagogų kvalifikacijos centro pažymėjimas Nr. SV-1054 apie dalyvavimą respublikinėje konferencijoje „Mokykla gydymo įstaigoje – naujovės ir perspektyvos“.

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 03V-355 patvirtintas Elektrėnų savivaldybės mokyklų vadovų atestacijos komisijos 2015 m. balandžio 10 d. protokolo Nr. 09-2A-2 nutarimas, kuriame nustatyta veiklos ir kompetencijos atitiktis III kvalifikacinei kategorijai ir pratęstas Mokyklos vadovo atestacijos pažymėjimo galiojimas iki 2020 m. rugsėjo 1 d.

Dirba stacionariu bei nešiojamu kompiuteriu, Operacinėmis sistemomis (Windows 7, Windows Vista), Microsoft Office paketo įrankiais (Word, PowerPoint, Excel), Internetu (paieškos įrankiai, el. paštas), organizacine technika (projektorius, daugiafunkciniai kopijavimo įrenginiai, faksas, telefonas, CD ir DVD grotuvai).

Moka rusų, anglų kalbas.

Pomėgiai: sportas, kelionės, muzika.

Sutuoktinis Albinas, du vaikai: sūnus Martas, duktė Indrė.

Apdovanojimai:

2007 m. – Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštas (už aktyvią visuomeninę veiklą).

2009 m. Vilniaus apskrities viršininko padėkos raštas (už nepriekaištingą vadybinę veiklą).

2011 m. – Elektrėnų savivaldybės mero padėkos raštas (už vadybinį, nuoširdų, pedagoginį darbą).

 

KITI DARBUOTOJAI

Eil. Nr.

Darbuotojo vardas, pavardė

Pareigos

1.

Jurgita Markevičienė

Sekretorė

2.

Jūratė Mickevičienė (vaiko priežiūros atostogose)

Vyr. buhalterė

3.

Verutė Vytienė

Vyr. buhalterė (laikinai einanti vyr. buhalterės pareigas)

4.

Vytautas Rafanavičius

Ūkvedys

5.

Milda Strasevičienė

Valytoja, kiemsargė

 

Informacija atnaujinta 2017-09-07