ELEKTRĖNŲ SANATORINĖ MOKYKLA
 
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Adresas: Geibonių km. LT-26130, Elektrėnų savivaldybė
Tel./ faks. nr. (8 528) 39 657
Įstaigos kodas: 195000186

Darbo užmokestis

  Vidutinis darbo 
Pareigybės pavadinimas užmokestis 2015 m. III ketv.
  Suma    Eur
Direktorius 1076,72
Vyr. buhalteris 639,00
Sekretorius archyvaras 1et. 337,25
Bibliotekininkas  0,5 et. 220,46
Ūkvedys  0,5 et. 168,63
Auklėtojas 580,43
Spec. pedagogas  0,25 et. 159,31
Auklėtojas metodininkas 631,90
Mokytojas 18-25 val./sav. 553,80
Valytojas  0,5 et. 162,59
Kiemsargis  0,5 et. 162,59